Bestcamp


BestCamp-kyselyn tulokset

Selvitimme verkkokyselyn avulla pyörien päällä matkaavien toiveita leirintämatkailua kohtaan. Kyselyyn sai vastata 9.-23.6.2021 aikana. Vastaajia oli kaiken kaikkiaan 2499 kappaletta.


Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten pyörien päällä matkaava hakee tietoa leirintä- ja majoitusvaihtoehdoista, millä kriteereillä hän valitsee leirintä- tai majoituspaikan, millä tavalla hän haluaa varata leirintä- tai majoituspaikan sekä millaisia lisäpalveluita hän toivoo leirintä- ja majoituspaikassa olevan.

Kyselyn vastaajat arvostavat liikkuvaa elämää, johon kuuluu vapaus matkustaa oman aikataulun mukaan ja saapua leirintäalueelle mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Vastaajista liki 75 % haluaa varata leirintäpaikan verkkovarausjärjestelmän kautta ennen matkaa tai tien päällä ollessa. Leirintäaluetta valitessa arvostettiin sen siisteyttä, turvallisuutta ja sijaintia lähellä vesistöjä.